โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง.32297 )


ชื่อโครงงาน ผีเปรตกับตำนานความเชื่อ
ผู้จัดทำ นางสาวปานระวี ทัดทาน
ครูผู้สอน พ่อครูคเชนทร์ กองพิลา
คำถามของโครงงาน
1. ทำไมถึงเรียกว่าผีเปรต
-เราจะสามารถเห็นผีเปรตได้ที่ไหนอย่างไร
-อะไรคือต้นเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดผีเปรต
ที่มาและความสำคัญ
ผีเปรตเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์ทำบาปทำกรรมมากๆ เช่น ทุบตีพ่อแม่พอตายไปก็จะไปเป็นเปรต บางคนอาจมีอาการหวาดกลัวบ้างแต่สำหรับบางคนคิดว่าเป็นแค่นิทานที่เอาไว้เล่าให้เด็กฟังเพื่อให้เด็กกลัวแล้วไม่กล้าทำในสิ่งที่ไม่ดี โครงงานเรื่องนี้จึงทำเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลของการกระทำที่ไม่ดี อาจจะมีคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาที่ชัดเจนของผีเปรต
2.โครงงานเรื่องนี้จะเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นว่าคนเราเห็นว่าไม่ควรทำบาปและหันมาทำบุญกันมากขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: